De kringwedstrijd

 

 

Het bestuur van “De Gevleugelde Zanger” te Lichtenvoorde heeft een beslissing genomen of de Onderlinge Tentoonstelling en de Kringwedstrijd in november 2020 wel kunnen doorgaan met de beperkingen die gelden a.g.v. de Corona-maatregelen.

 

Volgens het bestuur van “De Gevleugelde Zanger” is het met de huidige ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 en de daarbij behorende maatregelen niet mogelijk om de Tentoonstelling en de Kringwedstrijd te organiseren. De veiligheid en gezondheid van iedereen die bij de wedstrijd is betrokken, staat voorop.

 

Het is een beslissing die ons als bestuur zwaar valt, echter gezien de huidige situatie is er geen andere keuze mogelijk. De Onderlinge Tentoonstelling en de Kringwedstijd worden afgelast.

 

Hopelijk kunnen we in 2021 met z’n allen in goede gezondheid weer aan de wedstrijden deelnemen.

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur van ”De Gevleugelde Zanger”

Walter Hoenderboom

 

Secretaris